Generelle leveringsbetingelser og litt om pris.

Vi avtaler aller helst pris på forhånd. Normalt beregner vi medgått tid pluss utgifter som typisk er reise, opphold og direkte utlegg. Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes. Timebetalte oppdrag gir rett til fri bruk hos oppdragsgiver. Videresalg eller annen overdragelse av bruksrett må avtales.

Foto

Standard er at opphavsretten tilhører fotografen og leveres med reproduksjonsrett for en gangs bruk. Bilder må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra fotografen. Ved enhver bruk skal bildene angi fotografens navn. Det er ikke tillatt å endre bildene slik at et nytt utrykk oppstår uten nærmere avtale.

Tekst

Når ikke annet er avtalt gjelder teksten for en gangs bruk. Opphavsretten og rett til annen publisering tilhører skribenten. Tekst må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra opphavshaver.

-

Et par tilleggsopplysninger: Det er moms  på foto, ikke ren tekst, hvis teksten da ikke er reklame. Hvis tekst og foto selges samlet, er det ikke moms hvis hovedsaken er tekst. Ellers er det moms på å holde et seminar, hvis det da ikke er et kurs. Da er det momsfritak...selvsagt.