Generelle leveringsbetingelser og litt om pris.

Vi avtaler aller helst pris på forhånd. Normalt beregner vi medgått tid pluss utgifter som typisk er reise, opphold og direkte utlegg. Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes. Timebetalte oppdrag gir rett til fri bruk hos oppdragsgiver. Videresalg eller annen overdragelse av bruksrett må avtales. Alt journalistisk arbeid utføres i henhold til Vær varsom-plakaten.

Foto

Standard er at opphavsretten tilhører fotografen og leveres med reproduksjonsrett for en gangs bruk. Bilder må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra fotografen. Ved enhver bruk skal bildene angi fotografens navn. Det er ikke tillatt å endre bildene slik at et nytt utrykk oppstår uten nærmere avtale.

Tekst

Når ikke annet er avtalt gjelder teksten for en gangs bruk. Opphavsretten og rett til annen publisering tilhører skribenten. Tekst må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra opphavshaver.