Om prosjektet “365 dager i en by”

Et fotojournalistisk kunstprosjekt om hverdagslivet i den rikeste byen i verdens rikeste land, en FN-liste Norge har toppet de 11 siste årene. Rikdom og velstand i Norge er ikke alltid like lett å få øye på, da nordmenn flest ikke viser den frem. Vårt lands velferd består like mye av vårt sosiale system og måte å leve på, som individuell rikdom.

Målet var å fange hverdagslivet i Stavanger så variert som jeg kunne, uten å arrangere eller påvirke situasjonen ut over at jeg faktisk var til stede. Jeg brukte heller ikke kunstig lys eller blitz, da jeg ville ha et så ærlig utrykk som mulig. Hvert bilde har dag, dato og klokkeslett samt en liten tekst.

Prosjektet skiller seg fra andre fotobøker, da jeg var begrenset til å velge ut ett bilde fra hver dag. Jeg kunne ikke lage sekvenser av bildene, eller arrangere dem i temaer. De måtte komme i den rekkefølgen de ble tatt. Jeg måtte ellers også bruke flere fotografiske sjangre for å beskrive livet i en by.

Når jeg tidligere har jobbet med personlige prosjekter, har jeg alltid hatt en følelse av fullstendig frihet. Fra det øyeblikket jeg startet med dette prosjektet, var jeg derimot bundet av mine egne retningslinjer som ga mange begrensninger. Skulle jeg fravike disse, måtte jeg også gå bort fra hele ideen. 

Presset dette ga, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Det var de banale tingene, som at jeg visste at jeg ikke kunne bli syk, jeg måtte daglig sjekke og være sikker på at minnekort og pc ikke sviktet. Det andre presset gikk på det faglige. Jeg måtte spørre meg selv hver dag «Er dette bildet godt nok»?. 

Det var sjelden jeg hadde tid til å være fornøyd eller glede meg over et godt bilde, for når jeg visste at det var i boks - måtte jeg starte å tenke på neste dag. Hvis morgendagens gikk i vasken var jo hele prosjektet ødelagt. Hvert bilde var like viktig, uansett hvor godt eller mindre fornøyd jeg var.

Jo dypere jeg kom inn i prosjektet, jo tøffere ble tanken på å mislykkes. Ikke bare for min egen skyld, men også på vegne av alle de som entusiastisk og uselvisk hadde hjulpet meg, kommet meg tips eller latt meg komme inn i sine liv med kameraet mitt. 

Krig, sult, naturkatastrofer.  Alle temaer som er godt dekket innen dagens fotojournalistikk. Jeg synes også det er viktig å dokumentere hverdagslivet i en fredfull del av verden. For en slik rikdom og fred er faktisk ganske uvanlig.

Prosjektet er fullført uten noen form for støtte.

 

365Dager_toBoeker.jpeg
 En vanlig dag på jobben. Foto: Ola Johnsen

En vanlig dag på jobben. Foto: Ola Johnsen

Fra boka: 26 mars og vår. "Vibå e komen." Utsalgssteder 

Stavanger konserthus, gavebutikken

Stavanger kunstmuseum ved Mosvatnet

Stavanger foto ved hovedpostkontoret

Brødrene Fevangs Barberstue, Øvre Holmegate - Fargegata

Bøker og børst, Øvre Holmegate - Fargegata

Turistinformasjonen, Norges Bank-bygget

Mostun natursenter ved Mosvatnet

Rolfs foto, Langgata 10, Sandnes

Hå Gamle Prestegard

Bestill fra oss på post/argusmedia.no

130 NOK pluss porto

Bedriftstilbud på forespørsel

 

 

Medieomtale på nett


Bokanmeldelse


Also available In English.