Ukens bilde

 Vi har vært i Varanger en uke på jobb med mange spennende oppdrag.. Dette ble tatt nesten helt privat. Foto: Alf Ove Hansen / Argus Media

Vi har vært i Varanger en uke på jobb med mange spennende oppdrag.. Dette ble tatt nesten helt privat. Foto: Alf Ove Hansen / Argus Media


Tekst, foto og gode ideer fra hele Finnmark

for fagblader, nettsider, trykksaker og bedrifter.


rural03.jpg

Mellom himmel og hav

I havgapet er det improvisering som gjelder, ikke innlærte prosedyrer. Sykepleier Anne Giæver er nemlig mer. Hun må også være alt fra begravelsesagent til dyrepasser.

 

 


samisk13.jpg

Álbmot diagnosaid haga

Sámiin geain lea heajos doaibmannákca deaivvadit buorredillevuogádagain mii ii ádde sin. Ođđaáigái gullevaš dutkamat čuvgejit dakkár duohtadili man birra ollugat eai dáhtoše ságastit.