Ukens bilde

 Klikk for å lese hele portrett av Helga Pedersen.

Klikk for å lese hele portrett av Helga Pedersen.


Tekst og foto fra hele Finnmark for fagblader, nettsider, trykksaker og bedrifter.


rural03.jpg

Mellom himmel og hav

I havgapet er det improvisering som gjelder, ikke innlærte prosedyrer. Sykepleier Anne Giæver er nemlig mer. Hun må også være alt fra begravelsesagent til dyrepasser.

 

 


samisk13.jpg

Álbmot diagnosaid haga

Sámiin geain lea heajos doaibmannákca deaivvadit buorredillevuogádagain mii ii ádde sin. Ođđaáigái gullevaš dutkamat čuvgejit dakkár duohtadili man birra ollugat eai dáhtoše ságastit.