Ukens bilde

Vardø kl.21.04, onsdag 6 juni 2018. Beklageligvis et dagsaktuelt syn i Finnmark.  Det er for tiden blitt nødvendig å få hjelp fra Forsvaret i å bistå dagligdagse sivile helsetjenester. Ingen åpenbar fornuftig løsning ser ut til å være nært forestående. Sentralisering av helsetjenester er allikevel fremdeles svært populært. Foto: Alf Ove Hansen / Argus Media


Tekst og foto fra hele Finnmark for fagblader, nettsider, trykksaker og bedrifter.


rural03.jpg

Mellom himmel og hav

I havgapet er det improvisering som gjelder, ikke innlærte prosedyrer. Sykepleier Anne Giæver er nemlig mer. Hun må også være alt fra begravelsesagent til dyrepasser.

 

 


samisk13.jpg

Álbmot diagnosaid haga

Sámiin geain lea heajos doaibmannákca deaivvadit buorredillevuogádagain mii ii ádde sin. Ođđaáigái gullevaš dutkamat čuvgejit dakkár duohtadili man birra ollugat eai dáhtoše ságastit.