Månedens dokumentarfoto: Snøkitere nyter påsken ved Sandfjordbukta mellom Berlevåg og Kongsfjord. Polare lavtrykk kommer ofte og plutselig inn fra Barentshavet her.

Tekst og foto til fagblader, nettsider, trykksaker og bedrifter i hele Finnmark.


rural03.jpg

Mellom himmel og hav

I havgapet er det improvisering som gjelder, ikke innlærte prosedyrer. Sykepleier Anne Gieæver er nemlig mer. Hun må også være alt fra begravelsesagent til dyrepasser.

Sak kommer snart.

 

 


samisk17.jpg

Álbmot diagnosaid haga

Sámiin geain lea heajos doaibmannákca deaivvadit buorredillevuogádagain mii ii ádde sin. Ođđaáigái gullevaš dutkamat čuvgejit dakkár duohtadili man birra ollugat eai dáhtoše ságastit.

samisk13.jpg

Álbmot diagnosaid haga

Sámiin geain lea heajos doaibmannákca deaivvadit buorredillevuogádagain mii ii ádde sin. Ođđaáigái gullevaš dutkamat čuvgejit dakkár duohtadili man birra ollugat eai dáhtoše ságastit.