Generelle leveringsbetingelser og litt om pris.

Vi avtaler aller helst pris på forhånd. Finnmark er stort og det er forskjell på oppdrag. Normalt beregner vi medgått tid pluss utgifter som typisk er reise, opphold og direkte utlegg. Timebetalte oppdrag gir rett til fri bruk hos oppdragsgiver. Videresalg eller annen overdragelse av bruksrett må avtales. Alt journalistisk arbeid utføres i henhold til Vær varsom-plakaten. 

 
Gode ideer

Gode råd er ikke alltid dyre. Vi er innehavere av masse variert kompetanse og dyrekjøpt erfaring som for våre kunder er helt gratis. Gode ideer og fornuftige løsninger er ofte inkludert i prisen.


Leveringsbetingelser

Foto: Standard er at opphavsretten tilhører fotografen og leveres med reproduksjonsrett for en gangs bruk. Bilder må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra fotografen. Ved enhver bruk skal bildene angi fotografens navn. Det er ikke tillatt å endre bildene slik at et nytt uttrykk oppstår uten nærmere avtale.  Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes.

Tekst: Når ikke annet er avtalt gjelder teksten for en gangs bruk. Opphavsretten og rett til annen publisering tilhører skribenten. Tekst må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra opphavshaver.  Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes.


“Vi er jo tilsnakkendes og er sterke tilhengere av fornuft.”


En liten bonusbetraktning:

Det er virkelig litt annerledes her oppe, enn å jobbe “sørpå”, som de sier. Mange trivielle oppdrag utenfor Alta kan raskt bli en distanse tilsvarende Oslo - Kristiansand eller Oslo - Bergen med flere fjelloverganger i værharde områder. Om vinteren bør en grunnleggende være forberedt på å være værfast i 20 - 30 minusgrader på et uventet sted uten mobildekning. Selv om man skulle være på vei til et normalintervju i en naboby. Bil og utstyr bør også være i stand til å håndtere disse faktorene, slik at en ikke blir plukket ut fra en kolonne for å måtte snu. Og alt utstyr skal jo også helst fungerere under disse forholdene. Ved avtalt pris er det også i stor grad vi selv som bærer risikoen ved stengte veier, innstilte ferjer og fly. Som ikke er hypotetisk, men faktisk skjer til tider. Og vi kjemper hele tiden med sammenligninger på hva som blir betalt for jobber i gåavstand til redaksjonen.

Man har da tidlig lært elementære ting som å ha kritisk utstyr på innsiden av klærne.

bilde.JPG