Vi har et lavterskeltilbud på språkvask, fersk tekst og/eller oppfriskning av foto til din eksisterende hjemmeside.

Ta kontakt for en formell, forpliktende og til dels formanende prat. Eller en annen variant som kan være mer i retning av hyggelig, uformell, gratis og oppklarende småpludring.

Merk at bilder tatt med henblikk på best mulig kvalitet ofte er tatt i RAW-format. Dette behøver behandling og redigering som også tar tid. Denne er som oftest inkludert i prisen, samt lisenser for software til dette. Om ikke annet avtales, leveres ferdig redigerte bilder i JPG-format så hurtig som praktisk mulig etter endt oppdrag.


Vi avtaler aller helst pris på forhånd. Finnmark er stort og det er forskjell på oppdrag, men normalt beregner vi medgått tid pluss utgifter som typisk er reise, opphold og direkte utlegg. Merk at endringer som kommer etter at pris er avtalt kan belastes som tillegg.


Gode idéer

Gode råd er ikke alltid dyre. Vi er innehavere av et stort kontaktnett, har masse variert kompetanse og noen dyrekjøpte erfaringer som våre kunder og samarbeidspartnere nyter godt av. Gode idéer og fornuftige løsninger er ofte inkludert i prisen.

Og, ikke minst, vi legger vår ære i å alltid levere innen tidsfrister.


Generelle leveringsbetingelser: Betalte oppdrag gir rett til avtalt bruk hos oppdragshavers publikasjoner, egne annonser og digitale medier. Åndsverk tilhører opphaver og må ikke videreselges til tredjemann eller manipuleres uten samtykke fra opphaver. Opphaver skal krediteres ved publisering.

Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes.

Alt journalistisk arbeid utføres i henhold til Vær varsom-plakaten. 

Vi anser oss bundet av Rammeavtalen mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om kjøp og salg av frilansstoff gjeldende fra 1. april 2018.


Har du lest så langt, kan du få en liten bonusbetraktning:

Det er virkelig litt annerledes her oppe, enn å jobbe “sørpå”, som de sier. Mange trivielle oppdrag utenfor Alta kan raskt bli en distanse tilsvarende Oslo - Kristiansand eller Oslo - Bergen med flere fjelloverganger i værharde områder. Om vinteren bør en grunnleggende være forberedt på å være værfast i 20 - 30 minusgrader på et uventet sted uten mobildekning. Selv om man skulle være på vei til et normalintervju i en naboby. Bil og utstyr bør også være i stand til å håndtere disse faktorene, slik at en ikke blir plukket ut fra en kolonne for å måtte snu. Og alt utstyr skal jo også helst fungerere under disse forholdene. Ved avtalt pris er det også i stor grad vi selv som bærer risikoen ved stengte veier, innstilte ferjer og fly. Som ikke er hypotetisk, men faktisk skjer til tider. Og vi kjemper hele tiden med sammenligninger på hva som blir betalt for jobber i gåavstand til redaksjoner.

Man har da tidlig lært elementære ting som å ha kritisk utstyr på innsiden av klærne.

Vårstemning.