Generelle leveringsbetingelser og litt om pris.

Vi avtaler aller helst pris på forhånd. Finnmark er stort og det er forskjell på oppdrag. Normalt beregner vi medgått tid pluss utgifter som typisk er reise, opphold og direkte utlegg. Timebetalte oppdrag gir rett til fri bruk for oppdragsgiver. Videresalg eller annen overdragelse av bruksrett må avtales. Alt journalistisk arbeid utføres i henhold til Vær varsom-plakaten. 


Vi har et lavterskeltilbud på språkvask, fersk tekst og/eller oppfriskning av foto til din eksisterende hjemmeside.

Ta kontakt for en formell, forpliktende og til dels formanende prat. Eller den andre varianten som kan ligge mer i retning av enkel, hyggelig, uformell, gratis og oppklarende småpludring.

Merk at bilder tatt med henblikk på best mulig kvalitet ofte er tatt i RAW-format. Dette behøver behandling og redigering som også tar tid. Denne er som oftest inkludert i prisen, samt lisenser for software til dette. Om ikke annet avtales, leveres ferdig redigerte bilder i JPG-format så hurtig som praktisk mulig etter endt oppdrag.


Merk at endringer som kommer etter at pris er avtalt kan belastes som tillegg.


Gode idéer

Gode råd er ikke alltid dyre. Vi er innehavere av et stort kontaktnett, har masse variert kompetanse og noen dyrekjøpte erfaringer som våre kunder og samarbeidspartnere nyter godt av. Gode idéer og fornuftige løsninger er ofte inkludert i prisen.

Og, ikke minst, vi legger vår ære i å alltid levere innen tidsfrister.


Leveringsbetingelser

Foto: Standard er at opphavsretten tilhører fotografen og leveres med reproduksjonsrett for bruk og gjenbruk i oppdragsgiver redaksjonelle produkter. Bilder må ikke videreselges eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra fotografen. Ved enhver bruk skal bildene angi fotografens navn. Det er ikke tillatt å endre bildene slik at et nytt uttrykk oppstår uten nærmere avtale. Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes.

Tekst: Når ikke annet er avtalt gjelder teksten for reproduksjonsrett for bruk og gjenbruk i oppdragsgiver redaksjonelle produkter. Opphavsretten og rett til annen publisering tilhører skribenten. Tekst må ikke videreselges eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra opphavshaver.  Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes.

Vi anser oss bundet av Rammeavtalen mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om kjøp og salg av frilansstoff gjeldende fra 1. april 2018.


Har du lest så langt, kan du få en liten bonusbetraktning:

Det er virkelig litt annerledes her oppe, enn å jobbe “sørpå”, som de sier. Mange trivielle oppdrag utenfor Alta kan raskt bli en distanse tilsvarende Oslo - Kristiansand eller Oslo - Bergen med flere fjelloverganger i værharde områder. Om vinteren bør en grunnleggende være forberedt på å være værfast i 20 - 30 minusgrader på et uventet sted uten mobildekning. Selv om man skulle være på vei til et normalintervju i en naboby. Bil og utstyr bør også være i stand til å håndtere disse faktorene, slik at en ikke blir plukket ut fra en kolonne for å måtte snu. Og alt utstyr skal jo også helst fungerere under disse forholdene. Ved avtalt pris er det også i stor grad vi selv som bærer risikoen ved stengte veier, innstilte ferjer og fly. Som ikke er hypotetisk, men faktisk skjer til tider. Og vi kjemper hele tiden med sammenligninger på hva som blir betalt for jobber i gåavstand til redaksjoner.

Man har da tidlig lært elementære ting som å ha kritisk utstyr på innsiden av klærne.

Vårstemning.